Metsissä ja metropoleissa

PenTen Oy on kotimaassa ja kansainvälisesti toimiva asiantuntijayritys, joka auttaa löytämään ideoita, ratkaisuja, rahoitusta ja yhteistyökumppaneita asiakkaan toiminnan kehittämiseksi.

Substanssiosaamisen ydintä ovat metsäsektori, biotalous ja kestävä kehitys. Kokemustaustan keskiössä  puolestaan ovat aluekehitys ja luova talous.

Toiminnallisesti avainalue on johdon, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Toimeksiannot voivat liittyä esimerkiksi strategian tai liiketoimintasuunnitelman laadintaan, organisaation kehittämiseen, yritysjärjestelyihin tai eri rahoituskanavien hyödyntämiseen.

Yhteistyökumppaneiden verkosto mahdollistaa laajan osaamistarjonnan ja ketterän toiminnan. Asiakkaan kannalta vaivattomuutta tuo se, että isommatkin toimeksiannot onnistuvat yhdellä sopimuksella.

 

Yhteiskuntasuhteita ja metsäbiotaloutta

 • asiantuntijaselvitykset
 • esitelmät
 • lehtikirjoitukset
 • tilaisuuksien moderointi
 • asiakastapahtumien ja -tilaisuuksien järjestäminen kokonaispalveluna
 • taustavaikuttaminen
 • yhteiskuntasuhteet

Johdon valmennusta ja puhtia päätöksentekoon

 • johtamisen työnjako ja yhteistoiminta: hallitus – johtaja – johtoryhmä
 • johdon koulutus ja valmennus
 • johtoryhmävalmennus
 • hallitustyöskentelyn kehittäminen
 • johtamisjärjestelmät, johdon työkalut ja mittarit
 • organisaation kehittämisprosessit ja organisaation toimivuuden arviointi 

Verkostoja ja rahoituskanavia

 • kotimaisten rahoituskanavien hyödyntäminen: Business Finland, Finnvera, ministeriöt, maakuntaliitot, ely-keskukset
 • EU-rahoituslähteet, rakennerahasto-ohjelmat, erillisohjelmat
 • säätiöt ja rahastot
 • pääomasijoittajat
 • kiinteistökehitys
 • yrityskauppojen prosessointi, ostaja- ja myyjäpotentiaalien kartoitus
 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.