PenTen Oy - metsissä ja metropoleissa

Kannattavaa ilmastoviisautta ja edelläkävijyyttä hiilineutraaliin liiketoimintaan

PenTen Oy on kotimaassa ja kansainvälisesti toimiva asiantuntijayritys, joka auttaa löytämään ideoita, ratkaisuja, rahoitusta ja yhteistyökumppaneita asiakkaan toiminnan kehittämiseksi.

Substanssiosaamisen ydintä ovat metsäsektori, biotalous ja kestävä kehitys. Kokemustaustan keskiössä  puolestaan ovat aluekehitys ja luova talous.

Toiminnallisesti avainalue on johdon, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Toimeksiannot voivat liittyä esimerkiksi strategian tai liiketoimintasuunnitelman laadintaan, organisaation kehittämiseen, yritysjärjestelyihin tai eri rahoituskanavien hyödyntämiseen.

Yhteistyökumppaneiden verkosto mahdollistaa laajan osaamistarjonnan ja ketterän toiminnan. Asiakkaan kannalta vaivattomuutta tuo se, että isommatkin toimeksiannot onnistuvat yhdellä sopimuksella.

Yhteiskuntasuhteita ja metsäbiotaloutta

 • asiantuntijaselvitykset
 • esitelmät
 • lehtikirjoitukset
 • tilaisuuksien moderointi
Pyydä tarjousta

Johdon valmennusta ja puhtia päätöksentekoon

 • johtamisen työnjako ja yhteistoiminta: hallitus – johtaja – johtoryhmä
 • johdon koulutus ja valmennus
 • organisaation kehittämisprosessit ja organisaation toimivuuden arviointi
Pyydä tarjousta

Verkostoja ja rahoituskanavia

 • kotimaisten rahoituskanavien hyödyntäminen
 • EU-rahoituslähteet
 • säätiöt ja rahastot
 • pääomasijoittajat
 • kiinteistökehitys
 • yrityskauppojen prosessointi, ostaja- ja myyjäpotentiaalien kartoitus
Pyydä tarjousta

Jätä tarjouspyyntö

Pyydä tarjousta

Etsitkö sparrausta, verkostoja tai puhtia päätöksentekoon? Pyydä tarjousta ja edetään seuraavalle portaalle yhdessä.