Referenssit

Referenssit

 • European Commission: Digitaalisen kiertotalouden DigiCirc-rahoitusohjelmaan saapuneiden hakemusten evaluointi sekä rahoitusta saaneiden hankkeiden mentorointi.
 • Fluent Progress Oy: Infrajärjestelmiin liittyvien paikkatietojärjestelmien ja tuoteideoiden sparraus.
 • GenreTech Oy: Toimistorobotiikkayhtiön kasvuloikan liiketoimintasuunnitelma.
 • Hallituspartnerit Itä-Suomi ry: Hallitusanalyyseja hallituksen jäseniä etsiville yrityksille.
 • Iivari Mononen Oy: Puupylväitä ja rakennuspuutavaraa valmistavan konsernin ESG-vastuullisuusvalmennusta.
 • Juhta Oy: Perävaunuja valmistavan yrityksen liiketoiminnan yritysanalyysi, kehittämissuunnitelma ja kilpailija-analyysi. Yrityskauppaprosessin moderointi.
 • Juppi-laituri Oy: Ponttonilaitureita valmistavan yrityksen kannattavuusanalyysi sekä liiketoiminnan kehittämissuunnitelman laadinta.
 • Karelia Ammattikorkeakoulu: Yrityskumppanuus Pohjois-Karjalan ja Naganon alueen metsäbiotalouden yhteistyössä.
 • Kauppakamarit: HHJ - Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssien kouluttajana toimiminen (strategia ja hallitustyön organisointi).
 • Kemin Digipolis Oy: Kiertotalouden asiantuntijapalvelut EU-hankkeissa.
 • KETI Oy: Selvitys Puhoksen alueen sopivuudesta datacenter-kohteeksi sekä alueen markkinointimateriaalin laatiminen yhteistyössä Business Finlandin kanssa (toimeksianto yhdessä Kiteen kaupungin kanssa). Savikon kartanoalueen matkailun kehittämissuunnitelman laatiminen yhdessä Simana Oy:n kanssa.
 • Kiinteistömyllärit Oy: Kiinteistönvälitys- ja isännöintitoiminnan yritysanalyysi ja kilpailija-analyysi. Kehittämissuunnitelman laadinta. Yrityskauppatunnustelujen hoitaminen.
 • Kiteen kaupunki: Selvitys Puhoksen alueen sopivuudesta datacenter-kohteeksi sekä alueen markkinointimateriaalin laatiminen yhteistyössä Business Finlandin kanssa (toimeksianto yhdessä KETI Oy:n kanssa).
 • Lieksan kristillinen opisto LKRO: Opiston toiminnan kehittämissuunnitelma sekä johdon ja hallituksen toiminnan arviointi.
 • Lipertek Oy: Selvitys Liperin keskustaajaman yritystoiminnan edellytyksistä sekä investoreiden haku tuotanto- ja palvelutoiminnan elävöittämiseksi.
 • Metsät Kuntoon Oy: Metsäkiinteistökaupan, puunkorjuun ja metsänhoidon palveluja tarjoavan yrityksen ESG-vastuullisuusvalmennusta.
 • Patteristo Express Oy: Tuotteistamiskoulutuksen vetäminen aiheista ”Toimintaympäristön muutostrendit” ja ”ESG-vastuullisuus”. Yhteistyö Spurtti-valmennuksessa.
 • Simana Oy: Yritysanalyysi ja kehittämissuunnitelma viestintäpalveluja tarjoavalle yritykselle.
 • Solenovo Oy: Koulutussektorin tietojärjestelmiin keskittyneen IT-yhtiön omistus- ja johtamisjärjestelyt sekä ESG-vastuullisuuskoulutusta.
 • Sulokivi Oy: Liiketoimintasuunnitelma piharakentamistoiminnan maantieteellisestä laajentumisesta.
 • Suomen Sijoitusmetsät Oy: ESG-vastuullisuusvalmennusta ja liiketoimintojen suuntaamisen konsultointia.
 • Taloykköset Oy: ESG-vastuullisuusvalmennusta.
 • Tulevaisuuden kuusi - Suomi100 -kampanja. Varainkeruun järjestäminen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampanjalle.
 • Tulikivi Oyj: Pörssiyhtiön ESG-vastuullisuusraportointi vuosikertomukseen.
 • UEF - Itä-Suomen yliopisto: Metsäsuunnittelun ja -ekonomian sekä metsäpolitiikan kurssiopetusta. Opinnäytetöiden ohjausta. GreenHub-hankkeessa kumppanina teemassa "Kannattavaa ilmastoviisautta ja edelläkävijyyttä hiilineutraaliin liiketoimintaan".
 • Vajrakila Innovations Oy: Rahoittajien ja asiakkaiden haku TreeBuddy-innovaatiolle.
 • World Bioeconomy Forum: Selvitys maankäytön globaaleista trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä Chatham House’lle.

Pyydä tarjousta

Etsitkö sparrausta, verkostoja tai puhtia päätöksentekoon? Pyydä tarjousta ja edetään seuraavalle portaalle yhdessä.