04.03.2022

Kannattavaa vastuullisuutta uhkien keskellä

Selvästikin olemme juuri nyt elämässä episodia, joka jää historiaan hyvin merkittävänä taitekohtana. Massiiviset uhkatekijät – pandemia, Ukrainan kriisi ja ilmastonmuutos – lyövät meitä korville kaikella voimallaan yhtä aikaa. Kärjistynyt tilanne on tehnyt näkyväksi yritysvastuun kokonaisuuden sen kaikkine ESG-osatekijöineen.
Kuva tulossa

Selvästikin olemme juuri nyt elämässä episodia, joka jää historiaan hyvin merkittävänä taitekohtana. Massiiviset uhkatekijät – pandemia, Ukrainan kriisi ja ilmastonmuutos – lyövät meitä korville kaikella voimallaan yhtä aikaa. 

Ikkunamme itään on nyt pahasti huurussa ja porttimme Venäjälle on naksahtanut takalukkoon. 

Kärjistynyt tilanne on tehnyt näkyväksi yritysvastuun kokonaisuuden sen kaikkine ESG-osatekijöineen. Tähän saakka monissa yrityksissä huomio on kiinnitetty pääasiassa vain E-osaan eli ympäristövastuullisuuteen – ja siinäkin ainoastaan ilmastonmuutoksen hillintään. Nyt luupin alla ovat aiempaa korostetummin sosiaalinen vastuu ja johtaminen sekä hallinto- ja talousvastuu.

Ajatusharhana on ollut myös se, että käsite "vastuullisuus" on mielletty liian usein pelkästään lisätöinä, jotka syövät katetta. Tosiasiassa liiketoiminnan vastuullisuus ja kannattavuus kulkevat useimmiten käsikynkkää. Esimerkiksi ilmastokysymykset voidaan ottaa yrityksen toiminnassa tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon siten, että samalla myös kannattavuus paranee, kun materiaali-, energia- ja prosessitehokkuus paranevat.

Arvojen rooli korostuu. Asiakkaat haluavat maksaa vain sellaisista tuotteista ja palveluista, joista he saavat merkitystä ja lisäarvoa arvomittareilla mitattuna. Arvoinnovointi – tuotteiden ja palvelujen kehittäminen muuttuneiden arvojen tunnistamisen kautta – tarjoaa yritykselle reitin kannattavalle ja vastuulliselle siniselle merelle.

On järkevintä suunnata katse niihin asioihin, jotka ovat omassa vaikutusvallassa. Yritysten tulevaisuuden ja kestävän liiketoiminnan kannalta on olennaista pohtia, miten elämisen, olemisen ja tekemisen pelisäännöt ovat muuttumassa? Mikä on pysyvää, mikä ohimenevää? Missä ja miten aukeavat tuloksen tekemisen uudet potentiaalit? 

Patteristo Expressin koulutusohjelmassa käsitellään joka kuukausi tuotteistamisprosessia erilaisten teemojen kautta. PenTen Oy on mukana navigoimassa retkiä sinisille merille ja uusille ulapoille.