23.10.2020

Ulkopuolelta näkee kokonaisuuden

Hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia yrityksen menestymisestä, sanoo maatalous- ja metsätieteen tohtori Pentti Hyttinen, joka aloitti keväällä uutena jäsenenä Itä-Suomen Hallituspartnerien hallituksessa.
Kuva tulossa

Haastateltavana Itä-Suomen Hallituspartnerien hallituksen uusi jäsen Pentti Hyttinen

Suvi Nyyssönen

Hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia yrityksen menestymisestä, sanoo maatalous- ja metsätieteen tohtori Pentti Hyttinen, joka aloitti keväällä uutena jäsenenä Itä-Suomen Hallituspartnerien hallituksessa.

Hyttinen painottaa, että hallituksen tulee pitää katse tulevaisuudessa, sillä yrityksen arjessa toimivalla johdolla on harvoin tarpeeksi aikaa siihen. Siihen miten tähän päivään olemme tulleet, emme voi enää kovin paljon vaikuttaa, mutta tulevaisuuteen sitäkin enemmän.

Kannustan yrityksiä hyödyntämään hallituksessa ulkopuolisia jäseniä. Monesti ulkopuolinen jäsen näkee selkeämmin kokonaisuuden ja auttaa avaamaan silmiä esimerkiksi uusien liiketoimintamahdollisuuksien tai kehittämistoimenpiteiden suhteen. Näin voi parhaimmillaan löytyä todellisia kultajyviä.  

 

Uuden käynnistäjä ja kehittäjä

Pentti Hyttinen on lähtöisin maatilalta Juuka -nimisestä pitäjästä Kolin kupeesta. Hän on toiminut työuransa varrella hyvin erilaisissa ympäristöissä ja monenlaisissa tehtävissä. Työura alkoi 1980-luvun puolivälissä pankkimaailmassa, kun gradutyö metsänhoitaja-tutkintoa varten valmistui SKOPille. Sittemmin Hyttinen opiskeli USA:ssa Texasissa maisterin tutkinnon luonnonvarojen käytöstä. Tohtoriksi hän väitteli metsäyrittämisen kannattavuudesta 1992 Joensuussa.

Moniin työtehtäviini on liittynyt uusien asioiden käynnistäminen ja erilaiset siirtymävaiheet. Näenkin itseni ennen muuta uuden kehittäjänä sekä uudenlaisten toimintamallien toimeenpanijana. Esimerkiksi Päättäjien Metsäakatemiassa olin suunnittelijana ja ensimmäisenä johtajana 90-luvun puolivälissä. Euroopan Metsäinstituutin perustamisessa roolini oli toimia johtajan oikeana kätenä.

Vuosituhannen taitteessa Hyttinen työskenteli kolme vuotta Brysselissä EU:n komission palveluksessa. Suurin osa työurasta on ollut metsäsektorilla ja julkishallinnossa, viimeisimpänä kolmivuotinen rupeama Metsähallituksen pääjohtajana, josta tehtävästä hän irtisanoutui viime syksynä läheisensä vakavan sairastumisen vuoksi.

Ennen Metsähallituskauttani toimin toistakymmentä vuotta Pohjois-Karjalan maakuntajohtajana, mikä tarkoitti myös uuden luomista, kehittämistyötä ja uusien innovaatioiden lanseerausta. Metsähallituksessa organisoin talon uuden metsähallituslain mukaiseksi ja keskityin etenkin liikelaitoksen tuloskunnon kohentamiseen. 

 

Apua muutoksiin ja uusiin avauksiin

Tällä hetkellä Hyttisen ajankäytössä merkittävä rooli on Liperissä sijaitsevien metsätilusten hoidolla. Nyt hänellä on myös joustavasti mahdollisuuksia jatkaa yritysten ja yhteisöjen auttamista muun muassa hallitustyön kautta. Talven mittaan hän kävi Hyväksytty Hallituksen Jäsen – HHJ puheenjohtajakurssin, joka täydentää yli vuosikymmenen takaista HHJ-tutkintoa. Hyttinen on kouluttautunut myös HHJ-kouluttajaksi, joten hän voi toimia kursseilla opettajana.

Matkan varrella olen saanut toimia monissa hallituksissa ja lukuisissa työryhmissä. Ehkäpä eniten näköalaani on avartanut 4-vuotiskausi TEKESin hallituksessa. Niin ikään hieno kokemus oli toimia Metsähallituksen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, suurimpana yli 350 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävä Metsätalous Oy.  Kiintoisia täsmätehtäviä ovat olleet esimerkiksi Solenovo Oy:n hallituksen puheenjohtajuus sekä Porokka Forest Oy:n hallitusjäsenyys. Niissä keskeinen urakka on ollut omistus- ja johtajajärjestelyjen junailu. Puolisoni on yrittäjä, joten paljon myös kotisparrausta on tullut harrastettua.

Hyttinen arvelee, että hänen kokemuksensa ja osaamisensa voi auttaa yrityksiä etenkin omistusjärjestelyissä, organisaation kehittämisessä ja muissa uudistumistilanteissa. Esimerkiksi uuden omistajan löytäminen tai yrityksen siirtäminen seuraavalle polvelle ovat sellaisia tilanteita.

Kenties verkostostani löytyy potentiaalisia ostajia, pääomasijoittajia, uusia yrittäjiä tai muita avainhenkilöitä yritykseen. Sitten voin auttaa yritystä järjestäytymään ja kehittämään liiketoimintojaan eteenpäin. Yritysten laittaminen myyntikuntoon sekä myyntineuvottelujen eteenpäinvienti, keskustelujen ”välivouhkana” toiminta on minulle tuttua, pohtii Hyttinen vastauksena kysymykseen, mitä apua hän itse voisi tarjota yrityksille.