28.10.2021

Kiteen Puhosta markkinoidaan maailmalla datakeskuksen sijoituspaikaksi

Valtioneuvoston tavoitteena on houkutella Suomeen kansainvälisiä datakeskusinvestointeja. PenTen Oy on laatinut Kiteen kaupungin ja Keti Oy:n toimeksiannosta selvityksen Puhoksen alueen soveltuvuudesta palvelinkeskuksen sijoituspaikaksi. Datakeskus synnyttää sekä rakentamis- että toimintavaiheessaan monipuolista alueellista kasvua ja taloudellista aktiviteettia.
Kuva tulossa

Datakeskus – synonyymina palvelinkeskus, datacenter tai konesali – on huone tai rakennus, joka on omistettu suuria määriä dataa käsitteleville tietokoneille ja niiden oheislaitteille. Keskukset voivat olla yritysten tai muiden organisaatioiden yksityisiä palvelinkeskuksia tai kaupallisia konesaleja, jotka myyvät kapasiteettiaan useammalle toimijalle.

 

Suomi on suotuisa sijaintipaikka

Konesaleja tarvitaan pyörittämään mm. sähköpostiliikennettä, tiedostonhallintaa, asiakkuudenhallintaa ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Yhdessä keskuksessa voi olla jopa satoja tuhansia palvelimia. Keskeisiä vaatimuksia palvelinkeskuksen toiminnalle ovat tietoturvallisuus, toiminnallinen luotettavuus ja energiatehokkuus.

Suomen etuja datakeskuksen sijaintipaikkana ovat hyvät kansainväliset tietoliikenneyhteydet, vakaa yhteiskunnallinen toimintaympäristö, osaava työvoima, suotuisat ilmasto-olosuhteet sekä hyvä energian saatavuus.

Suomessa suuria datakeskuksia ovat muun muassa Googlen keskus Haminassa, venäläisen Yandexin keskus Mäntsälässä, Tieteen Tietotekniikkakeskus CSC:n keskus Kajaanissa ja saksalaisen Hetznerin keskus Tuusulassa. Myös Microsoftilla on datakeskus Uudellamaalla.

Useat muutkin it-yritykset ovat viime vuosina sijoittaneet datakeskuksiaan Suomeen. Niitä ovat muun muassa Equinix, Fujitsu ja Telia.

Palvelinkeskus synnyttää alueelle sekä rakentamis- että toimintavaiheessaan monipuolista kasvua ja taloudellista aktiviteettia.  Esimerkiksi Googlen investoinnit Haminan datakeskukseen heijastusvaikutuksineen toivat Suomeen arvion mukaan kuuden ensimmäisen vuoden aikana 660 miljoonan euron talousvaikutukset. Tällä hetkellä Google on investoinut Haminaan yhteensä jo 2 miljardia euroa.

 

Mittavat talousvaikutukset

Equinix ja Singaporen valtion rahasto GIC julkistivat hiljattain investoivansa 181 miljoonaa euroa Suomeen rakennettaviin datakeskuksiin. Seinäjoella alkaa tänä vuonna International Data Center Oy:n ja saksalaisen Rittalin toteuttaman keskuksen rakentaminen, johon ensi vaiheessa investoidaan 100 miljoonaa euroa.

Fortum suunnittelee parhaillaan Espoon ja Kirkkonummen alueelle miljardiluokan datakeskushanketta. Valtioneuvoston tavoitteena on houkutella Suomeen lisää tällaisia investointeja.

 

Kiteen Puhos tarjolla

PenTen Oy on laatinut Kiteen kaupungin ja Keti Oy:n toimeksiannosta selvityksen Puhoksen alueen soveltuvuudesta palvelinkeskuksen sijoituspaikaksi. Selvityksessä arvioitiin yksityiskohtaisesti, miten palvelinkeskuksen sijaintipaikalta edellytettävät vaatimukset toteutuvat kohdealueella.

Varmistettavia kysymyksiä olivat mm.

  • tietoliikenneverkon kattavuus ja kapasiteetti
  • sähköverkon kattavuus ja kapasiteetti
  • liikenneyhteydet
  • jäähdytysveden saatavuus
  • hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet
  • kaavoitustilanne ja kunnallistekniikka sekä niiden kehittämistarpeet
  • tontin ja rakennusten käytettävyys
  • sijaintiin, maaperään, luonnonilmiöihin ja sääolosuhteisiin liittyvät riskit
  • työvoiman saatavuus
  • julkisen tuen mahdollisuudet.

Kun selvitys tuotti tuloksen, jonka mukaan realistisia edellytyksiä sijaintipaikaksi katsottiin olevan, valmisteltiin tarvittavat materiaalit ja toimenpiteet alueen markkinoimiseksi kansainvälisille toimijoille.

Puhoksen datacenterkohteen esittelymateriaali on nähtävissä Business Finland´in sivustolla. Lisäksi hankkeessa tuotettiin toimeksiantajille seikkaperäisempi diaesitys alueen kansainväliseen markkinointiin potentiaalisena palvelinkeskuksen sijoituspaikkana.